اتصال کوتاه شدن کنتاکتور

علل احتمالی این مشکل در کنتاکتور ها :

کنتاکتور در یک محیط پر از رطوبت، گرد و غبار، پر بخار، یا گازهای خورنده کار می کند.
جرقه گیر (Arc chute) دچار آسیب یا افتادگی شده و اتصال کوتاه در طرفِ بار، باعث ایجاد اتصال کوتاه در کنتاکتور میشود.
عملکرد نادرست کنتاکتور در جهت مثبت و معکوس و نیز قفل شدن نامطمئن اتصالات به همدیگر باعث می شود که در هنگام عملکرد معکوس، دو کنتاکتور به طور همزمان کنار بروند.

روش تعمیر :

محیط کار را بهبود داده و تمیز نگاه دارید
دستگاه جرقه گیر را دوباره تنظیم کنید
اتصال کوتاه بار را رفع کنید
مدار قفل شونده کنتاکتور را مجدداً چک کنید، روند عملیات را تغییر دهید

جوش خوردگی کنتاکتور به علت شوک الکتریکی

علل احتمالی عیب :

اتصال کوتاه شدن کنتاکتور در طرف بار
اعمال اضافه بار به کنتاکت (اتصال) کنتاکتور
یک جسم خارجی یا یک تکه فلز روی سطح کنتاکت قرار گرفته است
فشار وارد شده توسط فنر کنتاکت، بیش از حد ضعیف است
اتصال ضعیف سیم‌های کنتاکتور که باعث میشود کنتاکتور به طور مکرر قطع شده و به طور لحظه‌ای آزاد شود

روش تعمیر :

ابتدا برق را قطع کنید. کنتاکت‌های جوش خورده را با پیچ گوشتی از هم جدا سازید، سطح کنتاکت را درست کنید و عیب اتصال کوتاه را برطرف نمایید
کنتاکتور را با یک کنتاکتور دیگر با ظرفیت و کیفیت بالاتر تعویض کنید
سطح کنتاکتور را با یک سوهان فولادی صیقل داده و اجسام خارجی را جدا کنید
فشار فنر را مجدداً تنظیم کنید
کنتاکت های معیوب حلقه‌ی کنترل سیم پیچ کنتاکتور را چک کنید. حلقه را مجدداً وصل کرده یا اجزای الکتریکی را تعویض کنید. مطمئن شوید که قطع و وصل به خوبی انجام می شود.

هسته آهنی کنتاکتور نمی تواند بالا بپرد

علل احتمالی عیب

ولتاژ منبع تغذیه کم است
اشکالی در حلقه کنترل کنتاکتور به وجود آمده است یا اینکه برق وصل نمی شود
سیم پیچ کنتاکتور خراب شده یا سوخته است
آهنربای کنتاکتور کمی از انعطاف خود را از دست داده است یا اینکه کنتاکت متحرک گیر کرده است
فشار وارد شده توسط فنر کنتاکت، بیش از حد قوی است

روش تعمیر

اگر اختلاف بین ولتاژ اندازه گیری شده و ولتاژ نامی سیم پیچ خیلی زیاد است علت را در منبع تغذیه جستجو کرده و ولتاژ را روی میزان عادی تنظیم کنید
حلقه کنترل کنتاکتور را درست نمایید و آن را به سیم درست وصل کنید. قطعات الکتریکی معیوب را تعویض نمایید
مقاومت سیم پیچ را با استفاده از یک مولتی متر اندازه گیری کنید. اگر جریان بیش از حد زیاد است، سیم پیچ دچار اتصال کوتاه یا خرابی شده است؛ لطفاً سیم پیچ را تعویض نمایید
عیب مکانیکی کنتاکتور را تعمیر کنید؛ قسمت زنگ زده را جدا کنید؛ کمی روغن روانکاری به قسمت های متحرک بزنید؛ قطعات الکتریکی معیوب را تعویض نمایید
فشار فنر کنتاکت را مطابق الزامات فنی تنظیم کنید

سیم پیچ کنتاکتور بیش از حد داغ می کند یا می سوزد

علل احتمالی عیب

ولتاژ مورد استفاده بیش از حد زیاد است
کنتاکتور زیاد استفاده می شود
دمای محیط خیلی بالاست؛ سطح انتهایی هسته آهنی کنتاکتور، صیقلی نیست
یک عیب مکانیکی در هسته آهنی متحرک کنتاکتور وجود دارد که نمی‌گذارد هسته آهنی یاد شده حرکت کند؛ بروز اتصال کوتاه در حلقه داخلی (اتصال کوتاه دور-به-دور)

روش تعمیر

چک کنید که آیا ولتاژ کاری روی کنتاکتور با ولتاژ نامی سیم پیچ کنتاکتور مطابقت دارد یا خیر؛ در صورتی که بیش از حد بالا یا پایین باشد آن را تا میزان ولتاژ عادی تنظیم کنید
دمای محیط کار را بهتر کنید؛ دفع حرارت را تقویت نمایید
سطح انتهایی هسته آهنی را تمیز و پاک کنید؛ در صورت لزوم، هسته آهنی را تعویض نمایید
چک کنید که قسمت مکانیکی کنتاکتور به راحتی حرکت کند؛ اگر سیم پیچ سوخته است آن را با یک سیم پیچ از همان نوع تعویض کنید

دلایل بروز عیب مکانیکی برای سیم پیچ کنتاکتور را برطرف کنید؛ سیم پیچ را تعویض نمایید
هسته آهنی کنتاکتور خیلی کند رها می شود یا نمی تواند رها شود

علل احتمالی عیب

گرد و خاک چرب در سطح انتهایی هسته آهنی کنتاکتور نشسته است که موجب میشود رهایی آن به کندی صورت پذیرد
فنر عکس العمل آسیب دیده است که باعث می شود رهایی به کندی انجام شود
ساز و کار حرکت مکانیکی هسته آهنی کنتاکتور گیر کرده است یا زنگ زده است که باعث می شود نتواند به راحتی عمل کند
جوش‌خوردگی کنتاکت باعث می شود که هسته آهنی نتواند رها شود

روش تعمیر

کنتاکتور را از هم باز کنید و هسته آهنی را دربیاورید. سطح انتهایی آن را با استفاده از یک پارچه به مقدار زیاد بمالید تا گرد و خاک و چربی از روی آن زدوده شود، سپس مجدداً آن را سر جای خود ببندید
فنر عکس العمل را با یک فنر جدید تعویض کنید
کنتاکتور را از هم باز کنید و علت گیر کردن آن را چک کنید. قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض کنید. کثیفی ها و زنگ زدگی را برطرف کنید
کنتاکت متحرک و کنتاکت ثابت را با استفاده از یک پیچ گوشتی جدا نموده، سطح کنتاکت را با یک سوهان فولادی صیقل دهید؛ سپس علت جوش‌خوردگی را یافته و اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهید.