توضیحات پروژه

در این پروژه با استفاده از PLC های قدرتمند زیمنس ، اقدام به راه اندازی یک سیستم DCS برای یک سایت حلال های شیمیایی گردید. تمامی مراحل اعم از طراحی ، نصب و راه اندازی توسط پارس الکترونیک انجام شده است.